Kontakty
Advokáti
Právní služby
Kancelář
Odkazy

     
  Advokáti
  Marián Čalfa
  Mojmír Bartošík
  Barbora Novotná Opltová
  Vojtěch Novotný
  Peter Zeman
  Eva Zemanová
  Bedřich SakařMarián Čalfa

je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři. V roce 1970 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Poté pracoval v Úřadu předsedy vlády v legislativním odboru. Od roku 1985 byl vedoucím tohoto odboru. V dubnu 1988 se stal členem federální vlády a zároveň předsedou její Legislativní rady. Od prosince 1989 do července 1992 byl předsedou federální vlády a od června 1990 do června 1992 poslancem Federálního shromáždění ČSFR.

Mojmír Bartošík

je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně (v roce 1974). Do roku 1986 pracoval jako vedoucí právního odboru strojírenského podniku ZPS Zlín. Poté pracoval v legislativním odboru vlády. Od ledna 1991 do června 1992 působil jako poradce předsedy vlády pro právní otázky.


Barbora Novotná Opltová

je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři. Absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1994. V ČBP pracuje od r. 199X. V roce 1997 absolvovala pracovní stáž v Montrealu (Kanada) u Stikeman, Elliott - právní firmy spolupracující s ČBP.

Vojtěch Novotný

je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři. V roce 1994 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně, od roku 1994 do roku 1998 pracoval v pražské advokátní kanceláři zaměřené na občanské, obchodní a trestní právo a od začátku roku 1999 pracuje v ČBP.

Peter Zeman

je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři. Absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1993 a od absolutoria do konce roku 1998 působil v britské právní firmě McKenna & Co (v současné době působící pod názvem Cameron McKenna) a od začátku roku 1999 v ČBP.


Eva Zemanová

je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity Plzeň. V advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři pracuje od roku 1999.

Bedřich Sakař

Není advokátem, patří však k nejzkušenějším právníkům pracujícím v kanceláři. Je jedním z předních českých expertů v oblasti správního práva; je m.j. spoluautorem stavebního zákona a řady zákonů z oblasti energetiky. Od roku 1985 do roku 1992 pracoval jako zástupce vedoucího legislativního odboru Úřadu předsedy vlády. Od roku 1992 pracuje JUDr. Sakař v naší advokátní kanceláři a je specializován na oblast správního a
stavebního práva a na otázky právních vztahů k nemovitostem a katastru nemovitostí. JUDr. Sakař je členem představenstva České společnosti pro stavební právo a členem stálé pracovní komise Legislativní rady vlády ČR pro správní právo.

Další informace