Kontakty
Advokáti
Právní služby
Kancelář
Odkazy

     
  Advokáti
  Marián Čalfa
  Mojmír Bartošík
  Barbora Novotná Opltová
  Vojtěch Novotný
  Peter Zeman
  Eva Zemanová
  Bedřich Sakař



Marián Čalfa

je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři. V roce 1970 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Poté pracoval v Úřadu předsedy vlády v legislativním odboru. Od roku 1985 byl vedoucím tohoto odboru. V dubnu 1988 se stal členem federální vlády a zároveň předsedou její Legislativní rady. Od prosince 1989 do července 1992 byl předsedou federální vlády a od června 1990 do června 1992 poslancem Federálního shromáždění ČSFR.

Mojmír Bartošík

je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně (v roce 1974). Do roku 1986 pracoval jako vedoucí právního odboru strojírenského podniku ZPS Zlín. Poté pracoval v legislativním odboru vlády. Od ledna 1991 do června 1992 působil jako poradce předsedy vlády pro právní otázky.


Barbora Novotná Opltová

je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři. Absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1994. V ČBP pracuje od r. 199X. V roce 1997 absolvovala pracovní stáž v Montrealu (Kanada) u Stikeman, Elliott - právní firmy spolupracující s ČBP.

Vojtěch Novotný

je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři. V roce 1994 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně, od roku 1994 do roku 1998 pracoval v pražské advokátní kanceláři zaměřené na občanské, obchodní a trestní právo a od začátku roku 1999 pracuje v ČBP.

Peter Zeman

je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři. Absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1993 a od absolutoria do konce roku 1998 působil v britské právní firmě McKenna & Co (v současné době působící pod názvem Cameron McKenna) a od začátku roku 1999 v ČBP.


Eva Zemanová

je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity Plzeň. V advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři pracuje od roku 1999.

Bedřich Sakař

Není advokátem, patří však k nejzkušenějším právníkům pracujícím v kanceláři. Je jedním z předních českých expertů v oblasti správního práva; je m.j. spoluautorem stavebního zákona a řady zákonů z oblasti energetiky. Od roku 1985 do roku 1992 pracoval jako zástupce vedoucího legislativního odboru Úřadu předsedy vlády. Od roku 1992 pracuje JUDr. Sakař v naší advokátní kanceláři a je specializován na oblast správního a
stavebního práva a na otázky právních vztahů k nemovitostem a katastru nemovitostí. JUDr. Sakař je členem představenstva České společnosti pro stavební právo a členem stálé pracovní komise Legislativní rady vlády ČR pro správní právo.

Další informace